Vinnande motionärer

Februari

 

Katarina Jonsson

(elljusspåret)

 

 Kristine Nilsson

(kinalådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida