Vinnande motionärer

Augusti

 

Kristine Nilsson

(elljusspåret)

 

Niklas Jonsson (kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida