Vinnande motionärer

Oktober

 

Ken Forsberg

(elljusspåret)

 

Katarina Jonsson

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida