Vinnande motionärer

April

 

Julia Jonsson

(elljusspåret)

 

Lennart Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida