Vinnande motionärer

December

 

Tomas Jonsson

(elljusspåret)

 

Hanna Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida