Vinnande motionärer

Januari

 

Birgitta Renström

(elljusspåret)

 

Stefan Renling

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida