Vinnande motionärer

Juni

 

Einar Forsberg

(elljusspåret)

 

Jonny Stenlund (kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida