Vinnande motionärer

September

 

Katarina Jonsson

(elljusspåret)

 

Lennart Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida