Vinnande motionärer

Maj

 

Kristine Nilsson

(elljusspåret)

 

Lennart Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida