Vinnande motionärer

Mars

 

Nisse Eliasson

(elljusspåret)

 

 Johnny Stenlund

(kinalådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida