Vinnande motionärer

Juli

 

Nisse Eliasson

(elljusspåret)

 

Karin Stenlund

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida