Vinnande motionärer

December

 

Birgitta Renström

(elljusspåret)

 

Kristine Nilsson

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida