Vinnande motionärer

September

 

Vivianne Olsson

(elljusspåret)

 

Birgitta Renström (kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida