Vinnande motionärer

Juli

 

Katarina Jonsson

(elljusspåret)

 

Therese Lundmark (kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida