Vinnande motionärer

Januari

 

Evelina Olofsson

(elljusspåret)

 

 Katarina Jonsson

(kinalådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida