Vinnande motionärer

Maj

 

Vivianne Olsson

(elljusspåret)

 

Hanna Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida