Vinnande motionärer

Mars

 

Evelina Olofsson

(elljusspåret)

 

Lennart Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida