Vinnande motionärer

Februari

 

Stefan Renling

(elljusspåret)

 

Kristine Nilsson

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida