Vinnande motionärer

Januari

 

Birgitta Eriksson

(elljusspåret)

 

Lennart Renström

(kina lådan)

 

Rentjärn byaförenings

hemsida